LANINFO
NAVIGATION
 • Nyheter
 • Om AIM
 • AIM Stadgar
 • Styrelsen
 • Medlemmar

 • Forum
 • Artiklar
 • Galleri
 • Filarkiv
 • AIM Media
 • FAQ

 • Annonsera
 • Disclaimer
 • LAN
 • Lanregler
 • Platsbokning
 • Bokning - info
 • Servrar
 • Turneringar
 • Events
 • Här hittar du oss
 • IRC
  AIM's officiella IRC kanal finns på Quakenet, #aland
  LOGIN
  Användarnamn:
  Lösenord:

  REGISTRERA

  GLÖMT LÖSENORDET?

  LANREGLER

  Dessa regler är för att vi alla ska trivas på våra evenemang och så att vi ska kunna fortsätta ha dom i framtiden. Dessa regler har alla personer som närvarar vid ett av AIM´s evenemang läst igenom och godkänt med sin underskrift. - AIM ADMINS  AIM EVENEMANGSREGLER


  Sektion 1:
  ANSVAR och TILLHÖRIGHETER


  » Varje deltagare förbinder sig att följa AIM´s vid var tid gällande regler. Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från AIMs admin-personal samt självklart myndigheter som polis, brandkår etc.

  » Var person skall hålla AIM skadeståndslöst. AIM kan inte hållas ansvariga för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med evenemang, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

  » AIM ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Kvarglömd egendom kan EJ återfås i efterhand, på grund av att AIM ej har lagringsmöjligheter för dessa. AIM ansvarar inte heller för privata fordon utanför hallen, såsom bilar, cyklar, mopeder eller dylikt.

  » Deltagande i AIM´s evenemang sker på egen risk. Följ våra regler, uppträd lugnt och ät och sov ordentligt. Alla övriga deltagare behandlas med respekt; vi utgår från att alla deltagare känner till vad vanligt folkvett innebär och följer det.

  » All form av skadegörelse, nerskräpning, trakassering av andra deltagare och liknande kommer att leda till allt från en varning till omedelbar avvisning från evenemanget och eventuellt till portning från framtida evenemang. Detta avgörs helt av admin och beslutet går ej att överklaga.

  » Deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande i AIM´s evenemang.


  » Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på AIM´s LAN och är inte tillåtna i hallen. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in eller avvisas. Rökning är förbjudet i hallen.

  » De person- och övriga uppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av AIM, som är ansvarig för behandlingen och förvaringen. När du reserverat plats kommer uppgift om ditt namn, handle, grupp och bostadsort annan information som du uppgett att lagras i AIM´s register. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.


  Sektion 2:
  ENTRE, PLATS och ERSÄTTNINGAR


  » Betalda biljetter återköpes ej. Biljetten betalas omedelbart i ingången till hallen innan datorer och annan utrusning bärs in i lokalen. Som bevis på att du betalt entréavgiften får du ett armband som ska uppvisas vid uppmaning av admin. Alla försök till fusk och bedrägeri med armband leder till avvisning från lokalen och eventuellt till portning från framtida evenemang.

  » Varje betald biljett ger inträde för en (1) person med en (1) dator, samt sittplats och stol och att vistas i lokalen under hela evenemanget. Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället! Det är inte tillåtet att bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden, ej eller att sova under borden eller i gångarna. Använd de madrasser som lagts ut i sovavdelningen.

  » Skulle evenemanget av något skäl ställas in eller väsentligt förkortas kommer eventuellt delvis återbetalning av biljettpriset att ske. Detta avgörs uteslutande av admin.

  » Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Vid händelse av avbrott bör en deltagare från den plats i hallen där avbrottet skett, snarast anmäla detta till admin. AIM kommer att försöka åtgärda felet så fort det är möjligt.

  » Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Bordsytan är 83 x 60 centimeter.


  Sektion 3:
  EL, LJUS och LJUD


  » Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande.

  » Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och elutrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Följ nedanstående instruktioner för att undvika elproblem.

  » Varje deltagare måste ansluta en egen jordad skarvsladd / förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av AIM. Det är inte tillåtet att ta el från angränsande bord eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen skall bli rätt fördelad.

  » Varje datorplats kan utnyttja totalt 250W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning.

  » Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare/vattenkokare och kylskåp eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även strålkastare och stroboskop som kan störa andra besökare är förbjudna.

  Ljusslingor, saftblandare, spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Rådfråga admin före du kopplar in något av ovanstående.

  » Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

  » Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller. Undantag kan eventuellt göras från fall till fall för små datorhögtalare som används på låg volym. Undantag till användning av hörlurar förhandlas fram i förväg med admin.


  Sektion 4:
  SKRÄP och STÄDNING


  » Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runt omkring. Dels för att inte skada utrustning med t.ex. utspilld läsk, dels för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng med jämna mellanrum dina sopor i de soptunnor som finns uppställda. Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor.) Om någon soptunna är full eller saknas, meddela admin.

  » När du lämnar lokalen ska din plats vara uppstädad från skräp och se ut som när du tog den i besittning. Kolla även en extra gång att du har fått med dig alla dina tillhörigheter.


  Sektion 5:
  REKOMMENDATIONER:


  » AIM påminner om att det inte är tillåtet att använda olicensierad programvara. Upphovsrätten är skyddad i lag. Om en programvara är värd att använda är den värd att köpa.

  » Vi rekommenderar inte användning av trådlöst tangentbord / mus eller liknande eftersom de lätt störs ut av andra användare med motsvarande utrustning.

  » Hjälp till, och du ska bli hjälpt. Hjälp, om du kan, de som har problem med nätverk, datorer osv. speciellt de som kanske är lite ovana vid nätverk. Vi vill att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt, eller hur? Alla kanske inte har de kunskaper Du har om en viss sak, så kanske Du kan få hjälp med något Du inte kan istället. Och det är det våra evenemang handlar om, samarbete.

  © Alandia IT & Multimediaförening r.f.


  Senast ändrad: 15.4.2005
  Av: aginamist
  ARTIKLAR
  Pro Evolution Soccer 5 (PC)

  Cabelas Dangerous Hunts

  Deer Hunter 2004

  Delta Force Black Hawk Down: Team Sabre

  WineX ångar på!

  NYHETER
  A Blast from the Past

  God Jul

  Inget Höst-LAN 2006

  AIM is Online again

  Forumet - samma tema som Savv3s inlägg ;)

  That's it man...

  Xbox-events!

  Klockan är väldigt tidigt

  Nu är det dags att anmäla sig!

  Ändringar i bordsplaceringar

  FORUMET
  FRÅGA
  Ingen fråga
  inlagd

  Kommentera
  Gamla
  BESÖKARE
  Besökare: 262032
  Idag: 12
  Användare: 486
  Online:5
  SPONSORS